گاردان ماشین آلات کشاورزی

گاردان های کشاورزی در ماشین آلات کشاورزی از قبیل سمپاش، خرمنکوب، مووری، روتیواتور و … مورد استفاده قرار می گیرد.

این گاردان ها معمولا به پشت تراکتور وصل می شوند و نیروی محرک را از تراکتور به دستگاه متحرک انتقال می دهند.

کاربرد ها و قابلیت ها

انوع گاردان کشاورزی

گاردان سمپاش

گاردان خرمنکوب

گاردان مووری

گاردان روتیواتور

قیمت گاردان کشاورزی

برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرد.